Hosting Linux chất lượng cao

(Chọn dịch vụ khác)
SPSB01
SPSB02
SPSB03
SPSB04
SPSB01
- Dung lượng (MB)
5.000 MB
- Băng thông (GB)
150 GB
- Tên miền
10
- Tên miền con
20
- Tên miền ánh xạ
20
- Tài khoản Email
40
- Database
20
- Hệ điều hành
Linux
310,000VND
1 tháng
- VDC Datacentre 99.9% Uptime
SPSB02
- Dung lượng (MB)
10.000 MB
- Băng thông (GB)
250 GB
- Tên miền
12
- Tên miền con
30
- Tên miền ánh xạ
30
- Tài khoản Email
50
- Database
20
- Hệ điều hành
Linux
650,000VND
1 tháng
- VDC Datacentre 99.9% Uptime
SPSB03
- Dung lượng (MB)
20.000 MB
- Băng thông (GB)
350 GB
- Tên miền
14
- Tên miền con
40
- Tên miền ánh xạ
40
- Tài khoản Email
60
- Database
30
- Hệ điều hành
Linux
870,000VND
1 tháng
- VDC Datacentre 99.9% Uptime
SPSB04
- Dung lượng (MB)
30.000 MB
- Băng thông (GB)
500 GB
- Tên miền
18
- Tên miền con
50
- Tên miền ánh xạ
50
- Tài khoản Email
70
- Database
40
- Hệ điều hành
Linux
1,000,000VND
1 tháng
- VDC Datacentre 99.9% Uptime


Powered by WHMCompleteSolution

Đăng nhập

Email

Password

Ghi nhớ trình duyệt