Hosting Unlimited

(Chọn dịch vụ khác)
Hosting Stablet host
SPSU01
SPSU02
SPSU03
SPSU04
Hosting Stablet host
1,320,000VND
1 năm
SPSU01
Disk space
1200 MB
Bandwidth
Unlimited GB
Addon Domain
0
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
10
MySQL Accounts
03
Control
DirectAdmin
Webserver
Apache
450,000VND
6 tháng
SPSU02
Disk space
2000 MB
Bandwidth
Unlimited GB
Addon Domain
1
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
10
MySQL Accounts
05
Control
DirectAdmin
Webserver
Apache
1,440,000VND
1 năm
SPSU03
Disk space
3000 MB
Bandwidth
Unlimited GB
Addon Domain
02
Sub Domains
Unlimited
Parked Domains
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
10
MySQL Accounts
07
Control
DirectAdmin
Webserver
Apache
960,000VND
6 tháng
SPSU04
210,000VND
1 tháng


Powered by WHMCompleteSolution

Đăng nhập

Email

Password

Ghi nhớ trình duyệt