VPS SSD

(Chọn dịch vụ khác)
VPS SSD 01
VPS SSD 02
VPS SSD 03
VPS SSD 04
VPS SSD 05
VPS SSD 06
VPS SSD 07
VPS SSD 08
VPS SSD 09
VPS SSD 01
SSD
15 GB
RAM
512 GB
CPU Core
1x2Ghz
Băng thông
Unlimited
Địa chỉ IP
01
Datacenter
VDC
180,000VND
1 tháng
VPS SSD 02
SSD
30 GB
RAM
01 GB
CPU Core
2x2Ghz
Băng thông
Unlimited
Địa chỉ IP
01
Datacenter
VDC
380,000VND
1 tháng
VPS SSD 03
- Dung lượng (MB)
1000MB
- Băng thông (GB)
Unlimited
- Tên miền
02
- Tên miền con
Unlimited
- Tên miền ánh xạ
Unlimited
- Tài khoản Email
Unlimited
- Database
5
- Hệ điều hành
Windows Server 2008 R2
580,000VND
1 tháng
- VDC Datacentre 99.9% Uptime
VPS SSD 04
SSD
70 GB
RAM
03 GB
CPU Core
3x2Ghz
Băng thông
Unlimited
Địa chỉ IP
01
Datacenter
VDC
780,000VND
1 tháng
VPS SSD 05
SSD
90 GB
RAM
04 GB
CPU Core
3x2Ghz
Băng thông
Unlimited
Địa chỉ IP
01
Datacenter
VDC
950,000VND
1 tháng
VPS SSD 06
SSD
110 GB
RAM
06 GB
CPU Core
4x2Ghz
Băng thông
Unlimited
Địa chỉ IP
01
Datacenter
VDC
1,200,000VND
1 tháng
VPS SSD 07
SSD
120 GB
RAM
08 GB
CPU Core
4x2Ghz
Băng thông
Unlimited
Địa chỉ IP
01
Datacenter
VDC
1,600,000VND
1 tháng
VPS SSD 08
SSD
150 GB
RAM
10 GB
CPU Core
6x2Ghz
Băng thông
Unlimited
Địa chỉ IP
01
Datacenter
VDC
2,200,000VND
1 tháng
VPS SSD 09
SSD
200 GB
RAM
16 GB
CPU Core
8x2Ghz
Băng thông
Unlimited
Địa chỉ IP
01
Datacenter
VDC
3,000,000VND
1 tháng


Powered by WHMCompleteSolution

Đăng nhập

Email

Password

Ghi nhớ trình duyệt