Hosting Windows

(Chọn dịch vụ khác)
SPSW01
SPSW02
SPSW03
SPSW04
SPSW05
SPSW06
SPSW01
- Dung lượng (MB)
300MB
- Băng thông (GB)
15 GB
- Tên miền
0
- Tên miền con
10
- Tên miền ánh xạ
03
- Tài khoản Email
10
- Database
01
360,000VND
1 năm
SPSW02
- Dung lượng (MB)
600MB
- Băng thông (GB)
20GB
- Tên miền
01
- Tên miền con
10
- Tên miền ánh xạ
03
- Tài khoản Email
10
- Database
01
360,000VND
6 tháng
- VDC Datacentre 99.9% Uptime
SPSW03
- Dung lượng (MB)
1000MB
- Băng thông (GB)
20 GB
- Tên miền
03
- Tên miền con
15
- Tên miền ánh xạ
06
- Tài khoản Email
20
- Database
05
- Hệ điều hành
Windows Server 2008 R2
285,000VND
3 tháng
- VDC Datacentre 99.9% Uptime
SPSW04
- Dung lượng (MB)
2000MB
- Băng thông (GB)
Unlimited
- Tên miền
04
- Tên miền con
Unlimited
- Tên miền ánh xạ
Unlimited
- Tài khoản Email
Unlimited
- Database
7
- Hệ điều hành
Windows Server 2008 R2
140,000VND
1 tháng
- VDC Datacentre 99.9% Uptime
SPSW05
- Dung lượng (MB)
3000MB
- Băng thông (GB)
Unlimited
- Tên miền
05
- Tên miền con
Unlimited
- Tên miền ánh xạ
Unlimited
- Tài khoản Email
Unlimited
- Database
10
- Hệ điều hành
Windows Server 2008 R2
195,000VND
1 tháng
- VDC Datacentre 99.9% Uptime
SPSW06
- Dung lượng (MB)
5000MB
- Băng thông (GB)
Unlimited
- Tên miền
07
- Tên miền con
Unlimited
- Tên miền ánh xạ
Unlimited
- Tài khoản Email
Unlimited
- Database
15
- Hệ điều hành
Windows Server 2008 R2
280,000VND
1 tháng
- VDC Datacentre 99.9% Uptime


Powered by WHMCompleteSolution

Đăng nhập

Email

Password

Ghi nhớ trình duyệt