Lựa chọn dịch vụ

Email Google - 1 user
1,920,000VND 1 năm
Disk Space
30GB
File đính kèm
50MB
Login
Web, outlook, thunderbird

Bảo mật xác minh 2 lớp


Sử dụng mọi dịch vụ Google như Drivers, hình ảnh, Youtube,...

Phí cài đặt
Miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng2 User
3,840,000VND 1 năm
Disk Space
30GB
File đính kèm
50MB
Login
Web, outlook, thunderbird

Bảo mật xác minh 2 lớp


Sử dụng mọi dịch vụ Google như Drivers, hình ảnh, Youtube,...

Phí cài đặt
Miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng5 User
7,500,000VND 1 năm
Disk Space
30GB
File đính kèm
50MB
Login
Web, outlook, thunderbird

Bảo mật xác minh 2 lớp


Sử dụng mọi dịch vụ Google như Drivers, hình ảnh, Youtube,...

Phí cài đặt
Miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng10 User
15,000,000VND 1 năm
Disk Space
30GB
File đính kèm
50MB
Login
Web, outlook, thunderbird

Bảo mật xác minh 2 lớp


Sử dụng mọi dịch vụ Google như Drivers, hình ảnh, Youtube,...

Phí cài đặt
Miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 tháng20 User
30,000,000VND 1 năm
Disk Space
30GB
File đính kèm
50MB
Login
Web, outlook, thunderbird

Bảo mật xác minh 2 lớp


Sử dụng mọi dịch vụ Google như Drivers, hình ảnh, Youtube,...

Phí cài đặt
Miễn phí
Thanh toán tối thiểu
12 thángPowered by WHMCompleteSolution

Đăng nhập

Email

Password

Ghi nhớ trình duyệt